Wir über uns

Präsidenten des Lions Club Berlin – Grunewald:

1970/71

Peter Zuntz

1971/72

Peter Zuntz

1972/73

Paul Burchardt

1973/74

Hans Strathus

1974/75

Albert Sachenbacher

1975/76

Peter Bloch

1976/77

Herbert Heinke

1977/78

Herbert Harnisch

1978/79

Theo Brockmann

1979/80

Jan Kamstra

1980/81

Herbert Provinsky

1981/82

Wolfgang Ruppe

1982/83

Ludwig Knops

1983/84

Ulrich Weimann

1984/85

Klaus-Michael Happe

1985/86

Jürgen Streller

1986/87

Friedrich Carthaser

1987/88

Klaus Gehrmann

1988/89

Rolf Sander

1989/90

Dieter Griebner

1990/91

Gerwald Grahe

1991/92

Claus Müller-Matthies

1992/93

Jochem Zeelen

1993/94

Peter Pühringer

1984/85

Klaus-Michael Happe

1985/86

Jürgen Streller

1994/95

Dieter Fischer

1995/96

Ernst Sinnig

1996/97

Dieter Ernst

1997/98

Jürgen Graalfs

1998/99

Wolfgang Müllenbrock

1999/00

Wolfgang Meißner

2000/01

Eberhard Schütte

2001/02

Hans-Uwe Ullrich

2002/03

Roman Bork

2003/04

Sjors Kamstra

2004/05

Peter Tress

2005/06

Georg Philipps

2006/07

Volker Weihe

2007/08

Walter Joswig

2008/09

Karl Kauermann

2009/10

Michael Meier-Brügger

2010/11

Thilo v. Trotha

2011/12

Rainer Peters

2012/13

Michael Berliner

2013/14

Wolf von Kalckreuth

2014/15

Rainer Schröder

2015/16

Axel Reinhardt

2016/17

Helmut Schühlen

2017/18

Walter Haas

Präsidium des LC Berlin - Grunewald 2017/ 2018:

Präsident

Walter Haas

1. Vizepräsident

Walter Joswig

2. Vizepräsident

Ralf Hartmann

Sekretär

Michael Meier Brüügger

Schatzmeister

Norbert Schulze

Activity-Beauftragte

Gerwald Grahe

Hans-Uwe Ullrich

Volker Weihe

Jumelage

Michael Berliner

PR-Beauftragter

Klaus Gehrmann

Kassenprüfer

Jochem Zeelen

Aufnahmeausschuss

Jürgen Graalfs

Walter Haas

Herbert Heinke

Helmut Schühlen

Eberhard Schütte

Jochem Zeelen

Leo-Beauftragte

Roman Bork

Oliver Franke

Archivar

Georg Philipps

Spendenkonto und Bankverbindung:
Norbert Schulze/Lions
IBAN: DE05100800000939286501
Commerzbank Berlin
BIC: DRESDEFF100

Jumelage-Club: LC Wien Opera
Leo-Club: Berolina Berlin

Impressum | Copyright Lions Club Berlin-Grunewald 2017